Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Met personen- en familierecht kunt u te maken krijgen als er iets in uw privé situatie gaat veranderen. Naast een echtscheiding zijn dat bijvoorbeeld alimentatie, een zorgregeling voor de kinderen, een voornaamswijziging, adoptie en erkenning van een kind.

Als u juridische hulp nodig heeft, is het van belang een ervaren advocaat te hebben die de (on)mogelijkheden met u bespreekt en duidelijk is over de kosten.

Hieronder treft u meer informatie over echtscheidingen aan:

Echtscheiding
U of uw partner besluit te gaan scheiden of de relatie te verbreken. De verwerking hiervan wordt ook wel met een achtbaan vergeleken: je emoties vliegen alle kanten uit en je leven wordt gekenmerkt door hoge toppen en diepe dalen. Daar komt bij, dat de juridische en zakelijke aspecten van de scheiding dienen te worden geregeld. Wat moet er geregeld worden en hoe doet u dat?

Als u wilt scheiden, heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat bespreekt met u wat u moet regelen en hoe u dat doet. Soms kunt u samen met uw partner zaken regelen bij een advocaat, soms is het nodig een eigen advocaat te hebben. Bij ons kunt u voor beide situaties terecht.

Om te scheiden wordt een procedure bij de rechtbank opgestart. Daarvoor heeft u een verzoekschrift nodig dat de advocaat in overleg met u opstelt. Het is ook mogelijk dat partners gezamenlijk afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. De advocaat kan dan de gemaakte afspraken opnemen in een echtscheidingsconvenant en een gezamenlijk verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Goede persoonlijke en juridische hulp is van groot belang om zaken voor nu en de toekomst goed te regelen. Zo moeten onder andere de volgende zaken besproken en geregeld worden:

verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen (ouderschapsplan):
Als u een minderjarig kind heeft, dan moeten de ouders een ouderschapsplan maken. In een ouderschapsplan beschrijft u hoe u na de scheiding de zorg en opvoeding van de kinderen wilt verdelen (hoe gaat u om met het gezag over de kinderen? waar wonen de kinderen? hoe is het contact met de andere ouder? is er een gelijke verdeling van de zorg, co-ouderschap?). Lukt het niet samen een ouderschapsplan te maken, dan beschrijft u uw voorstel en zal de rechter beslissen wat in het belang van de kinderen is.

verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie):
Wie betaalt na de scheiding welke kosten van de kinderen? Denk hierbij aan: wonen, eten, drinken, verzorging, maar ook kleding, vakantie, contributie etc. Hoe deze worden verdeeld hangt samen met de verdeling van de zorg en met het inkomen van beide ouders. De advocaat kan voor u een berekening maken. Maakt u samen afspraken of beslist de rechter?

verdeling gemeenschap van goederen:
Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moeten de bezittingen en schulden worden verdeeld. Als u een koopwoning heeft belast met hypotheek, kan een van u dan de woning overnemen of moet de woning worden verkocht? Hoe worden de (inboedel)goederen verdeeld?

partneralimentatie:
Na de scheiding bestaat er tussen echtgenoten een onderhoudsverplichting. Kunt u niet volledig in uw eigen onderhoud voorzien, dan moet uw echtgenoot misschien alimentatie betalen. We berekenen de behoefte en de draagkracht van beide partijen zodat u weet of partneralimentatie (eventueel naast kinderalimentatie) redelijk is. Uw draagkracht en/of behoefte wordt berekend.

Naast deze zaken, kunt u tevens denken aan de afwikkeling van de eventuele huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst en uw pensioen.

Heeft u vragen? Op basis van uw specifieke situatie, kunnen wij u van advies voorzien. Regelt u de gevolgen van een scheiding goed, dan voorkomt u problemen en conflicten in de toekomst.

Wijzigingen in de toekomst (kinder- en/of partneralimentatie, gezag, omgang)
In de jaren na de scheiding of verbreking van de relatie kunnen er omstandigheden zijn die maken dat u afspraken wilt aanpassen. Bijvoorbeeld als u uw baan verliest en de alimentatie niet meer kunt betalen (verlaging van alimentatie). Of als uw ex-partner meer is gaan verdienen, waardoor er draagkracht is ontstaan (vaststelling of verhoging van alimentatie). Ook als de omgang niet goed verloopt of juist uitgebreid moet worden. In al deze situaties is het van belang goed advies te krijgen van een advocaat.

Neem contact op