Letselschade

Letselschade

Honderdduizenden Nederlanders lopen jaarlijks letselschade op door een (verkeers)ongeval. Als u aan een (auto-)ongeluk lichamelijk of geestelijk letsel heeft overgehouden, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij.

Wij kunnen u bijstaan bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het claimen van uw letselschade. Hierbij stellen wij uw schadeposten vast. Ook geven wij een indicatie over de hoogte van de eventuele vergoeding.

Als wij niet een regeling kunnen treffen met de wederpartij, dan kunnen wij namens u een (deelgeschil)procedure opstarten bij de rechtbank.

Neem contact op