Huurrecht

Huurrecht

Woon je in een huurwoning, verhuur je zelf een woning of maak je als ondernemer gebruik van een bedrijfsruimte, dan valt alles wat hiermee te maken heeft onder het huurrecht. Huurovereenkomsten worden dagelijks aangegaan. Maar wat als een dergelijke overeenkomst niet zonder problemen wordt gesloten of nageleefd?
Wij staan zowel huurders als verhuurders bij in de volgende kwesties:

  • • Het juridisch toetsen van uw huurovereenkomst en u vervolgens informeren en adviseren
  • • Een huurconflict tussen huurder en verhuurder
  • • Huurachterstand
  • • Overlast van één van de partijen
  • • Gebreken aan de woning
  • • Opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst
  • • Ontruiming
  • • Wijzigingen in de huurprijs
  • • Vraagtekens rondom renovatie en onderhoud
  • • Gerechtelijke procedures


Neem contact op