Sociaal zekerheidsrecht (UWV-zaken)

Sociaal zekerheidsrecht (UWV-zaken)

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De situatie kan zich voordoen dat het UWV niet conform uw verwachting een beslissing neemt.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • • U bent werkloos geraakt, maar het UWV heeft u geen WW-uitkering toegekend. Of er is een WW-uitkering toegekend, maar u twijfelt of de hoogte en/of de duur hiervan wel correct is.
  • • U bent ziek, maar u krijgt geen Ziektewetuitkering, WIA-uitkering of WAJONG-uitkering. Of deze uitkering is juist stopgezet of verlaagd.


Wij staan onze cliënten bij in hun geschillen met het UWV. Denk aan het indienen van bezwaar bij het UWV, maar ook het opstarten van een beroepsprocedure bij de rechtbank en het instellen van een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep behoren tot onze mogelijkheden.

Heeft u een geschil met het UWV? In beginsel dient u dan binnen zes weken actie te ondernemen. Twijfel niet en neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op