Strafrecht

Strafrecht

Onder het strafrecht vallen alle overtredingen en misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht en de bijzondere wetten.

U kunt in contact komen met de politie, omdat u wordt verdacht van een strafbaar feit. Meestal wordt u dan op het politiebureau als verdachte gehoord. Wij kunnen u voorbereiden op het verhoor en u bijstaan tijdens het verhoor. Ook na ontvangst van een dagvaarding, transactievoorstel of strafbeschikking kunnen wij u bijstaan.

Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op, zodat tijdig een strategie kan worden bepaald.

Neem contact op