Incasso

Incasso

U heeft goederen en/of diensten geleverd, maar de wederpartij komt uw betaalverzoek niet na. Wij kunnen namens u een incassotraject opstarten. Dit traject bestaat uit twee delen, namelijk het minnelijk traject en het gerechtelijk traject.

In het minnelijk traject is ons doel uw geld te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter. U kunt hierbij denken aan het telefonisch benaderen van de wederpartij, het versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen.

Als het minnelijk traject niets oplevert, dan kunnen wij het gerechtelijk traject opstarten. In deze fase wordt een procedure opgestart bij de bevoegde rechtbank om uw gelijk te halen.

Als de wederpartij is veroordeeld tot betaling van uw vordering, krijgt deze nog een keer herinnering om te betalen. Als dit niet gebeurt, dan komt de deurwaarder in actie om betaling af te dwingen.

Neem contact op