Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale voorzieningen.

Veelal is de gemeente of de SVB verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De situatie kan zich voordoen dat een beslissing wordt genomen die in uw nadeel is.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • • U heeft een bijstandsuitkering/AIO-aanvulling aangevraagd, maar deze is afgewezen.
  • • Uw bijstandsuitkering/AIO-aanvulling is stopgezet (opgeschort en/of ingetrokken).
  • • Er is aan u een maatregel opgelegd, waardoor uw bijstandsuitkering is verlaagd.
  • • Een deel van uw bijstandsuitkering/AIO-aanvulling is teruggevorderd.
  • • De terugvordering is gebruteerd.


Wij staan onze cliënten bij in hun geschillen met de gemeente of de SVB. Denk aan het indienen van een bezwaarschrift, maar ook het opstarten van een beroepsprocedure bij de rechtbank en het instellen van een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep behoren tot onze mogelijkheden.

Heeft u een geschil met de gemeente of de SVB? In beginsel dient u dan binnen zes weken actie te ondernemen. Als u dringend inkomen nodig heeft, dan kunnen wij ook een spoedprocedure opstarten en de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.

Neem contact op